4.ที่มาของเงินคณะ ทางที่4  ผู้ร่วมบุญปี2020

4.ที่มาของเงินคณะ ทางที่4  ผู้ร่วมบุญปี2020 …

3.ที่มาของเงินคณะ ทางที่3ได้จากให้บูชา สีผึ้งเมตตาหลวง

3.ที่มาของเงินคณะ ทางที่3ได้จากให้บูชา สีผึ้…

2.ที่มาของเงินคณะ ทางที่2จากให้เช่าบูชาพระ

2.ที่มาของเงินคณะ ทางที่2จากให้เช่าบูชาพระ ผ…

1.ที่มาของเงินคณะ ทางที่1 จากแรกตั้งคณะจนถึงปี2018

1.ที่มาของเงินคณะ ทางที่1 จากแรกตั้งคณะจนถึง…