ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๐ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๐  ยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๐ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๐  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๐  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๐  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๐  ยอดร…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๐  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๐  ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๐

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๐  ยอดรวม…