ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๕๘ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๕๘ ยอดร…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๕๘ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๕๘ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๕๘ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๕๘ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๕๘ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๕๘ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๕๘ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๕๘

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๕๘ ยอดรวมท…