ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๕๗ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๕๗ ยอดร…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๕๗ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๕๗ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๕๗ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๕๗ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๕๗ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๕๗ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๕๗ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคมปี๒๕๕๗

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคมปี๒๕๕๗ ยอดรวมทั…