ร่วมสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๑ ๘๔๐๐๐องค์ (จบงานแล้ว)

(จบงานแล้วครับ) ข้าพเจ้าร่วมด้วยคณะบูชาคุณพร…

เข้าพิธีพุทธาภิเษกเสาร์5วันที่ 20 มิ.ย.58 ของวัดท่าซุงและได้ถวายแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ

วันที่20 มิ.ย.58ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ได้เอาพ…

รายชื่อผู้ร่วมสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๑ ๘๔๐๐๐องค์

รายชื่อผู้ร่วมสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรม…