รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ จากปี2563

ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั…

ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์

ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั…

ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ (จบงานแล้ว)

ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งท…

รายชื่อผู้ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ 

รายชื่อผู้ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรม…

ถวายงาน พระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ องค์

  ถวายงาน พระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้ง…

รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ จากปี2558-2562

รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็…

ถวายพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ แด่หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ

ถวายรอบแรก 50810 องค์  แค่หลวงพ่อชำนาญ อุตตม…

ร่วมสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๑ ๘๔๐๐๐องค์ (จบงานแล้ว)

(จบงานแล้วครับ) ข้าพเจ้าร่วมด้วยคณะบูชาคุณพร…

เข้าพิธีพุทธาภิเษกเสาร์5วันที่ 20 มิ.ย.58 ของวัดท่าซุงและได้ถวายแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ

วันที่20 มิ.ย.58ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ได้เอาพ…

รายชื่อผู้ร่วมสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๑ ๘๔๐๐๐องค์

รายชื่อผู้ร่วมสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรม…