ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ ปี2564

รายชื่อผู้ร่วมบุญ29
ลำดับ ชื่อ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี อื่น
868 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 1/1/2021
869 สิน คนต่างแดน 300 4/1/2021
870 คุณพ่อสำเริง ชัยสวัสดิ์ และครอบครัว 500 22/1/2021
871 คุณอดิศา​ จิตไพฑูรย์ชัย 100 22/1/2021
872 คุณจุฬาภรณ์ มะลิลา 200 22/1/2021
873 คุณมานิตย์ สมบูรณ์พรและครอบครัว 100 22/1/2021
874 คุณชิตนวัฒน์ 200 22/1/2021
875 คุณอดิทรรศน์  โพธิพันธ์ุทองและคุณณัฐกาญจน์ อวิรุทธ์พัฒนกุล 200 22/1/2021
876 พล.อ.ต.​ชาติชาย​นันทเสนีย์ 100 22/1/2021
877 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประสิทธิ์ 100 23/1/2021
878 คุณบุตรพุทธ 200 23/1/2021
879 คุณเทพฤทธิ์ 107 23/1/2021
880 คุณณัฐธิดา ตรีรัตน์ ครอบครัว  และคณะญาติธรรม 100 24/1/2021
881 คุณกิตติพันธ์ ฉายอรุณ 100 25/1/2021
882 คุณศุภชัย ศิวธิดา พินิจสะวะ 200 26/1/2021
883 ธนกฤต+รสกร ตั้งวินิจ 100 26/1/2021
อรุณรัตน์ ธีรภาพพงษ์ 100
โสภิตา ธีรภาพพงษ์ 100
สุจิต หวงธนะภัณฑ์​ 100
วุฒิพงศ์ รังสินธุรัตน์และครอบครัว 100
สุดา หวงธนะภัณฑ์ 100
ณฐอร ตั้งวินิต 100
ทชา วงศ์โชติกุลชัย 100
อุทิศ​ให้​นาง​สุด​จิตต์​ ตั้ง​วินิต 100
884 คุณมงคล. มิ่งสมร 100 26/1/2021
885 คุณบรรณฑิต มุ่งนากลาง 200 27/1/2021
886 คุณวัฒนากร คล้ายผึ้งและครอบครัว 100 27/1/2021
887 คุณสุรโชติ ชุมตรีนอก 100 28/1/2021
888 คุณคุณPattawat 100 28/1/2021
889 ครอบครัวสกุลเนรมิตร์ 100 3/2/2021
890 คุณANS อัครินทร์ สุดยอด 200 3/2/2021
891 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 3/2/2021
892 สิน คนต่างแดน 300 3/2/2021
893 คุณวัฒนะ สกุลเนรมิตร์ 100 5/2/2021
894 คุณสุเนตร สกุลเนรมิตร์ 100 5/2/2021
895 คุณชวลิต สกุลเนรมิตร์ 100 5/2/2021
896 คุณyoghurt 100 12/2/2021
897 นส.อรวรรณ สีมาขจร 100 13/2/2021
898 เจ้เจน เจ้ตี้ 150 1/3/2021
899 สิน คนต่างแดน 300 1/3/2021
900
901
902
903
904
ยอดรวม 5857 บาท

 

ติดตามรายละเอียดรายชื่อที่เพจคณะได้ครับ
https://www.facebook.com/nirpanacom/

อัพเดทข้อมูลล่าสุด เวลา 10:27 วันที่ 1/3/2021


1.ยอดเงินทั้งหมดที่ได้ร่วมบุญเข้ามา 641045.52 บาท 
2.ได้สร้างพระดินเผาแล้ว 404670องค์
3.ใช้เงิน 624000 บาท


4.ยอดเงินตอนนี้ในบัญชีมี 17045.52 บาท
(เมื่อสะสมเงินได้4หมื่น8พันบาท ก็จะจัดสร้างที(3หมื่นองค์) )


5.พระดินเผาที่ยังไม่ได้สร้าง 595330 องค์ 
6.ต้องใช้เงินอีก 935482.48 บาท


รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง


1-ค่าแบบ ค่าบล็อกพระ   (ไม่เสียเงิน ใช้บล็อกครั้งที่แล้ว)
2-ค่าพระดินเผาโรงงาน  1.6บาท ต่อองค์
(แต่ละครั้งที่สั่งงาน ทางโรงงานจะทำเกินมาให้ ขอโมทนาบุญกับโรงงานด้วยครับ)
เมื่อสะสมเงินได้4หมื่น8พันบาท จะจัดสร้างที(3หมื่นองค์) 


พระดินเผา /องค์ ราคา วันเดือนปี  อื่นๆ
50810 80000 19/11/58
32000 48000 4/12/58
30400 48000 21/12/58
30500 48000 5/2/59
30600 48000 7/3/59
30600 48000 18/7/59
30600 48000 24/3/60
30600 48000 12/6/60
32860 48000 29/11/60
31300 48000 27/12/60
42400 64000 22/8/61
32000 48000 17/1/63
ยอดใช้จ่ายรวม 624000 บาท
พระดินเผาที่สร้างแล้ว 404670 องค์

สนใจร่วมบุญ ติดต่อแอดมินได้ที่ไลน์คณะ:
@NIRPANA
(มี@ด้วยนะครับ)

เพิ่มเพื่อน

By admin