ถวายงาน พระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ องค์

 

ถวายงาน พระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ องค์(จบงานนี้แล้วครับ)
วันที่17 ธันวาคม 2559 คุณแก้ว ได้เป็นตัวแทนทางคณะบูชาคุณพระรัตนตรัย
ถวายพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท
จำนวน ๘๔๐๐๐ (8หมื่น4พัน) องค์
แด่ ศูนย์พุทธศาสตร์สากล พุทธสถานธรรมวิสุทธิ์โพธิญาณ
ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง สระบุรี
เพื่อบรรจุในองค์พระพุทธวัชระ เขมมะรัตน์โมลี (พระเจ้าใหญ่แสนสุข)
ณ ศูนย์พุทธศาสตร์สากล พุทธสถานธรรมวิสุทธิ์โพธิญาณ
ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง สระบุรี

ใส่ความเห็น