1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg
ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน  ปี๒๕๖๓
รวมยอดทั้งหมด 

15750บาท
——

ปล่อยรวมทั้งหมด
-ปลาดุก184กิโล แถม10กิโล รวม194กิโล(55บาท/กิโล)
-ปลาช่อน45กิโล(120บาท/กิโล)
-ปลาสวาน6กิโล(40บาท/กิโล)
ใช้เงิน15760บาท

ขอโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงคุ้มครองดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ…


ท่านใดสนใจร่วมบุญกับทางคณะ ติดต่อได้ที่
IDไลน์: @NIRPANA
(มี@ด้วยนะครับ)
เพิ่มเพื่อน

By admin