ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ (จบงานแล้ว)

ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ (8หมื่น4พัน) องค์ (จบงานแล้ว)
ในระหวางที่ข้าพเจ้าดำเนินงานจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ อยู่นั้น

ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เพื่อจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ 
ถวายบรรจุในองค์พระพุทธวัชระ เขมมะรัตน์โมลี (พระเจ้าใหญ่แสนสุข)

ศูนย์พุทธศาสตร์สากล พุทธสถานธรรมวิสุทธิ์โพธิญาณ
ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง สระบุรี

ทางคณะเริ่มจัดจร้าง เมื่อวันที่5 ธันวาคม ปี2559 แล้วเสร็จและถวายเมื่อวันที่17 ธันวาคม ปี2559
งานนี้เลยเสร็จก่อน

ใส่ความเห็น