ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน เมยษยน ปี๒๕๖๓
รวมยอดทั้งหมด 

17688บาท
——
ปล่อยรวมทั้งหมด
-ปลาดุก62กิโล แถม10กิโล รวม72กิโล(55บาท/กิโล)
-ปลาช่อน 62กิโล (120บาท/กิโล)
-ปลาทับทิม 12กิโล (90บาท/กิโล)
-ปลาแรด11กิโล (90บาท/กิโล)
ใช้เงิน12920บาท
(เหลือเงิน4768บาท สำหรับทำเดือนหน้า)


ขอโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงคุ้มครองดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ…


ท่านใดสนใจร่วมบุญกับทางคณะ ติดต่อได้ที่
IDไลน์: @NIRPANA
(มี@ด้วยนะครับ)
เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น