กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง

กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง
-ตั้งกองทุนนี้ตั้งแต่วันที่10 พฤษภาคม 2560
ชื่อทุน คณะบูชาคุณพระรัตนตรัย
หมายเลขทุน 001084

-เพิ่มทุนครั้งล่าสุด
วันที่18 พ.ค. 2562
เพิ่มทุน 2000บาท

-ยอดทุนทั้งหมด รวมครั้งนี้
เป็นเงิน24700บาท(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาท)

ขอโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญกันครับ


ใส่ความเห็น