ถวายพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ แด่หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ

ถวายรอบแรก 50810 องค์  แค่หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ  วัดบางกุฎีทอง เมื่อวันที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


ถวายรอบที่๒ 32000 องค์  วัดบางกุฎีทอง เมื่อวันที่๔ ธันวาคม ๒๕๕๘


ถวายรอบที่๓ 30400 องค์  วัดบางกุฎีทอง เมื่อวันที่๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘


ถวายรอบที่๔ 30500 องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ถวายรอบที่๕ 30600 องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่๖ มีนาคม ๒๕๕๙


ถวายรอบที่๖ 30600 องค์ วัดชินวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙


ถวายรอบที่๗ 30600 องค์ วัดชินวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐


ถวายรอบที่๘ 30600 องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐


ถวายรอบที่๙ 32860 องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ถวายรอบที่๑๐  31300องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


ถวายรอบที่๑๑  42400องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ถวายรอบที่๑๒  32000องค์  วัดชินวรารามวรวิหาร  เมื่อวันที่17 มกราคม ๒๕๖๓
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg


ได้ถวายไปแล้ว12รอบ     รวมเป็น404670องค์


อานิสงส์การจัด สร้างพระพุทธรูป

  1. อกุศลกรรม ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
  2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ
  3. เจ้ากรรมนายเวร ใน อดีตชาติ แต่ปางก่อน เมื่อได้รับ ส่วนบุญ ไปแล้วก็จะเลิก จองเวร จองกรรม
  4. เหล่า ยักษ์ ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย
  5. จิตใจสงบ ราศี ผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
  6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน
  7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพ ยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป
  8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้ เกิด เป็นชายเพื่อ บวช
  9. พ้นจากมวล อกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง
  10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟัง ธรรม จาก พระอริยะเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้ อภิญญาหก สำเร็จ โพธิญาณ

>หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด
การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่มจดบันทึก
ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก” พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด

>หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัปป์ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัปป์

>หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว
ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นพระอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

>หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง

>หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี “ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

ใส่ความเห็น