รายการงานบุญต่างๆที่ใช้เงินกองบุญคณะ

用善团善款参加过的功德活动项目  รายการงานบุญต่างๆที่ใช้เงิน…