ยอดเงินในบัญชีกองบุญคณะ

ที่มาของเงินคณะ บาท วันเดือนปี 1.ที่มาของเงิ…

ที่มาของเงินคณะ ทางที่2 จากให้เช่าบูชาพระเครื่องต่างๆ

2.ที่มาของเงินคณะ ทางที่2จากให้เช่าบูชาพระ ผ…

ที่มาของเงินคณะ ทางที่1 จากแรกตั้งคณะจนถึงปี2018

ที่มาของเงินคณะ ทางที่1 จากแรกตั้งคณะจนถึงปี…