รายการงานบุญต่างๆที่ใช้เงินกองบุญคณะ

用善团善款参加过的功德活动项目  รายการงานบุญต่างๆที่ใช้เงิน…

ยอดกองบุญคณะ

善团资金  ยอดกองบุญคณะ 编号 功德名单 善款/泰铢 日期 其他 ลำดับ…