ร่วมบุญงานวันวิสาขบูชา, พิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคราะห์ วัดท่าซุง วันที่ 18-20 พฤษภาคม ปี 2562

-แจกน้ำตื่ม200โหล 2400ขวด ครับ รวม7600บาทครั…

ร่วมบุญงานวันสงกรานต์และพิธีสะเดาะเคราะห์ วัดท่าซุง วันที่ 12-14 เมษายน ปี 2562

ได้แจกน้ำตื่ม126โหล(1512ขวด) 3800 บาท ทำบุญส…

ร่วมบุญงานประจำปีวัดท่าซุง16-17มีนาคมปี2562

ได้เลี้ยงน้ำตื่ม100แพ็ค(1200ขวด) 3800บาท ได้…

ร่วมบุญบวชพระในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง

ร่วมบุญบวชพระในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซ…

ร่วมบุญอาหารพระและน้ำปานะในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง

ร่วมบุญอาหารพระและน้ำปานะในงานหลวงพ่อท่านเจ้…

แจกน้ำตื่มในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง 200แพค(2400ขวด) 

แจกน้ำตื่มในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง …

ซื้อของถวายและร่วมบุญกับโครงการให้ทานให้ธรรม หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวรารามวรวิหาร

วันนี้ได้ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ -ขนาดM 1ลัง (4หล…

ถวายพระสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัตนตรัย)200องค์ แด่พระอาจารย์

ถวายพระสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัต…

ถวายสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัตนตรัย) 200องค์ สำหรับแจกชาวดอย

ถวายสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัตนตร…

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่5 มี10ลัง

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่5 มี10ลัง…