ร่วมบุญบวชพระในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง

ร่วมบุญบวชพระในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซ…

ร่วมบุญอาหารพระและน้ำปานะในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง

ร่วมบุญอาหารพระและน้ำปานะในงานหลวงพ่อท่านเจ้…

แจกน้ำตื่มในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง 200แพค(2400ขวด) 

แจกน้ำตื่มในงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ วัดท่าซุง …

ซื้อของถวายและร่วมบุญกับโครงการให้ทานให้ธรรม หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวรารามวรวิหาร

วันนี้ได้ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ -ขนาดM 1ลัง (4หล…

ถวายพระสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัตนตรัย)200องค์ แด่พระอาจารย์

ถวายพระสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัต…

ถวายสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัตนตรัย) 200องค์ สำหรับแจกชาวดอย

ถวายสมเด็จองค์ปฐม(รุ่น๑ รุ่นบูชาคุณพระรัตนตร…

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่5 มี10ลัง

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่5 มี10ลัง…

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่4 มี12ลัง

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่4 มี12ลัง…

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่3 มี8ลัง

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่3 มี8ลัง …

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่2 มี4ลัง

ถวายหลังสือธรรมะหลวงพ่อ ส่งครั้งที่2 มี4ลัง …