ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ธันวาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กันยายน ปี๒๕๖๒ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรวมท…