ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒ ที่…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…