ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑  ยอดร…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑  ยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๑  ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๑  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๑ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๑  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๑  ยอดร…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๑  ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๑ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๑

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๑  ยอดรวม…