ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ ที่ว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๑ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๑ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท…