ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๐ ที่ว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๐ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๐ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๐ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๐ ที่วัดท…