ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๕๙ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๕๙ ยอดร…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๕๙ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๕๙ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๕๙ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๕๙ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๕๙ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๕๙ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๕๙  ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๕๙

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๕๙  ยอดรวม…