ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒ ที่…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ ที่ว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๑ ที่วัด…