ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๓ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  มกราคม ปี๒๕๖๓ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ธันวาคม ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ที่…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…