ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวมท…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๓ ยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  มกราคม ปี๒๕๖๓ ยอดรวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ธันวาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ยอดรวม…