ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๓ รวมยอ…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๓ รวมย…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤษภาคม ปี๒๕๖๓ รวมยอ…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน เมษายน ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน เมยษยน ปี๒๕๖๓ รวมยอด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๓ รวมยอด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๓ รว…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๓

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๓ รวมยอด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ รวม…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒

กลัวปลาสวายจะตาย เลยปล่อยชุดแรกก่อน ชุด2จามต…