ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ที่…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ รวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒

กลัวปลาสวายจะตาย เลยปล่อยชุดแรกก่อน ชุด2จามต…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอ…