ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มีนาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

    ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กุมภาพั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี๒๕๖๒ รว…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๒ รวมยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคอม ปี๒๕๖๑ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๑

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๑ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ ที่ว…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๑ รวม…