ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญโลงศพประจำเดือน สิงหาคม ปี2562 ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ทำบุญโลงศพประจำเดือน สิงหาคม ปี2562 ที่สถาบั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  สิงหาคม ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน สิงหาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญโลงศพประจำเดือน กรกฎาคม ปี2562 ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ทำบุญโลงศพประจำเดือน กรกฎาคม ปี2562 ที่สถาบั…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มิถุนายน ปี๒๕๖๒ รวมย…