ทำบุญสังฆทานประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๓ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  มกราคม ปี๒๕๖๓ ที่วัด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๔

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน มกราคม ปี๒๕๖๔ รวมยอด…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ธันวาคม ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ธันวาคม ปี๒๕๖๒ รวมยอ…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ ที่…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน พฤศจิกายน ปี๒๕๖๒ รวม…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  ตุลาคม ปี๒๕๖๒ ที่วัด…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน ตุลาคม ปี๒๕๖๒

กลัวปลาสวายจะตาย เลยปล่อยชุดแรกก่อน ชุด2จามต…

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วัดท่าซุง

ทำบุญสังฆทานประจำเดือน  กันยายน ปี๒๕๖๒ ที่วั…

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒

ทำบุญปล่อยปลาประจำเดือน กันยายน ปี๒๕๖๒ รวมยอ…