5.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๕

4.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๔

3.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๓

2.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๒

1.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๑