วีดีโอบันทึก EP.1 พุทธานุสติกรรมฐาน

5.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๕

4.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๔

3.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๓

2.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๒

1.วีดีโอบันทึก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ตอนที่๑

เจริญพระกรรมฐานขั้นพระนิพพาน(หนังสื่บันทึกหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความรู้สึกว่…

มหาสติปัฏฐานสูตร(เสียงบันทึกหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

มหาสติปัฏฐานสูตร (รับคำสอนโดยตรงจากเสียงบันท…