กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง

กองทุนธรรมทานวัดท่าซุง -ตั้งกองทุนนี้ตั้งแต่…