ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ (จบงานแล้ว)

ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งท…

รายชื่อผู้ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ 

รายชื่อผู้ร่วมจร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรม…

ถวายงาน พระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่๓ หลังรอยพระพุทธบาท จำนวน ๘๔๐๐๐องค์ องค์

  ถวายงาน พระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้ง…