รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ จากปี2563

ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั…

ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์

ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั…

รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ จากปี2558-2562

รายชื่อผู้ร่วมบุญ ร่วมจัดสร้างพระดินเผาสมเด็…

ถวายพระดินเผาสมเด็จองค์ปฐมบรมครู ครั้งที่สอง หลังเรียบ ๑ล้านองค์ แด่หลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ

ถวายรอบแรก 50810 องค์  แค่หลวงพ่อชำนาญ อุตตม…