มหาสติปัฏฐานสูตร(เสียงบันทึกหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
มหาสติปัฏฐานสูตร
(รับคำสอนโดยตรงจากเสียงบันทึกหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)


(การเดิน ,เดินจงกรม,ไม่ต้องตั้งท่าเยอะ จะไม่ทันกิน)

ใส่ความเห็น